Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 Прокуратура  
 Контактна информация
Окръжна и районни прокуратури

Окръжна прокуратура – Перник:
Адрес: гр.Перник, ул.”Търговска” № 37
Телефон: +359 (76) 64 70 13
Факс: +359 (76) 60 27 21

 

Районна прокуратура – Перник:
Адрес: гр.Перник, ул.”Търговска” № 37
Телефон: +359 (76) 64 70 94
Факс: +359 (76) 60 27 21

Районен прокурор
Бисер Ковачки, тел. 076 64 70 40
Административен секретар
Бойка Максимова, тел. 076 64 70 94гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР