Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 Информация за контакт  
 Разположение на съда и информация за контакт

Адрес:
гр. Перник, ул.”Търговска” № 37,

Телефони за информация по дела -
+359 (76) 647 537

Телефон - Администрация: +359 (76) 647 502, 647 503

Факс: +359 (76) 647 500

E-mail: rspernik@abv.bg

е-призовка:  eprizovka_rspk@dir.bg *        Заявление

* - за използването на този пощенски адрес прочети вътрешните правила

РЪКОВОДСТВО И СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Телефонен указател

Телефон

етаж

кабинет

Председател 647 501 етаж 1 кабинет 101
Заместник-председател 647 522 етаж 1

кабинет 122

Заместник-председател 647 524 етаж 1 кабинет 107
Съдебен администратор

Административен секретар
647 502

647 503
етаж 1

етаж 1

кабинет 102


кабинет 118

Главен счетоводител 647 531 етаж 4

кабинет 408

Системен администратор

 647 519

 етаж 4

кабинет 416

Служба "Регистратура"

 647 537

 партер

   гише №1
   гише №2
   гише №3

Служба "Съдебно деловодство" - Гражданско отделение състави -  I, VIII, IX, XI

 647 517

 етаж 1

 кабинет 116

Служба "Съдебно деловодство" - Гражданско отделение:състави - II, IV, VII, X

 647 518 етаж 1
 кабинет 117
Служба "Съдебно деловодство" - Гражданско отделение:Заповедни производства
647 511
076/582 319
 етаж 1
кабинет 110

Служба "Съдебно деловодство" - Наказателно отделение
състави -  III, IV

 647 512

етаж 1

кабинет 112

Служба "Съдебно деловодство" - Наказателно отделение
състави - I, II,V,
647 513 етаж 1

кабинет 113

Бюро за съдимост и служба "Архив"

 647 516

 етаж 1

   кабинет 115

Съдебни секретари

647 529

647 533

647 534

647 536

647 535

 етаж 4

кабинет 402

кабинет 403, 404

кабинет 405

кабинет 406

кабинет 407

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" 647 071 партер стая 001

 

 

СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

 

Ръководител на СИС

647 532

етаж 4

кабинет 418

Деловодство на СИС

647 528

 етаж 4

кабинет 401Държавни съдебни изпълнители


647 530


647 539


076/60 33 83

 етаж 4

етаж 4


етаж 4

 

кабинет 419

кабинет 420


кабинет 417

 

 

 

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

Ръководител на съдиите по вписвания

Съдии по вписванията

647 514

647 515

етаж 4

  кабинет 422

  кабинет 421

Служители на Агенцията по вписванията

60-07-32

       етаж 4

  кабинет 413

 

 

 гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР