Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен статистически доклад
Декларации по ЗПУКИ
Съдебни актове
Постановени актове
Влезли в сила
ЦУБИПСА
Дела със значим обществен интерес
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Проекти и партньори
 Съдебни актове  
 
Тук можете да направите справка за постановените и влезли в сила: Наказателни, Граждански, Търговски и Административни дела в Районен съд - Перник


Указания за начина на достъп до публикуваните съдебни актовегр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР