Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Постановени актове
Влезли в сила
ЦУБИПСА
Дела със значим обществен интерес
Достъп до информация за съдебни дела
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 Съдебни актове  
 Съдебни актове
Тук можете да направите справка за постановените и влезли в сила: Наказателни, Граждански, Търговски и Административни дела в Районен съд - Перник


Указания за начина на достъп до публикуваните съдебни актовегр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР