Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 СЪОБЩЕНИЯ  
 Работа с граждани

Работното време с граждани на службите в Районен съд – Перник е от 9:00 ч. до 17:00 ч. всеки делничен ден.

Председателят на съда, както и магистратите, съдебните-изпълнители и съдиите по вписванията имат свободен прием в рамките на работното време.

Контакт с председателя, заместник-председателя и магистратите се осъществява след обаждане от вътрешния телефон, който се намира пред вратата на зоната за сигурност на I-вия етаж в сградата на Съдебната палата, като необходимият номер е виден от указателна табела вдясно.   СЪОБЩЕНИЕ от 08. 01. 2019 г.

               На основание Заповед №10/07.01.2019г. на Административния ръководител- Председател на Районен съд- Перник за извършването на годишна инвентаризация на съдебните дела през периода от 08.01.2019г. до 31.01.2019г. включително, за което се определя работно време за работа с граждани на гражданско деловодство /стая №116, №117 и №110/, наказателно деловодство /стая №112 и стая №113/ и деловодството на съдебно- изпълнителната служба /стая №401, ет.4/ на Районен съд-Перник, както следва:

от 09.00 часа - до 13.00 часа

и

от 16.00 часа – до 17.00 часа

гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР