Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен статистически доклад
Декларации по ЗПУКИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Проекти и партньори
 Работно време  
 Работно време

Работното време с граждани на службите в Районен съд – Перник е от 9:00 ч. до 17:00 ч. всеки делничен ден.

Председателят на съда, както и магистратите, съдебните-изпълнители и съдиите по вписванията имат свободен прием в рамките на работното време.

Контакт с председателя, заместник-председателя и магистратите се осъществява след обаждане от вътрешния телефон, който се намира пред вратата на зоната за сигурност на I-вия етаж в сградата на Съдебната палата, като необходимият номер е виден от указателна табела вдясно.  


СЪОБЩЕНИЕ от 14. 03. 2017 г.

                На основание Заповед №88/13.03.2017г. на Административния ръководител- Председател на Районен съд- Перник за извършването на преглед за унищожаване на  съдебни дела с изтекъл срок на съхранение, считано от 14.03.2017г. до 31.05.2017г. включително се определя работно време за работа с граждани на служба “Архив” при РС-Перник, както следва:

от 11.00 часа - до 12.00 часа

и

от 16.00 часа – до 17.00 часа

 


СЪОБЩЕНИЕ от 10. 01. 2017 г.

                На основание Заповед №14/10.01.2017г. на Административния ръководител- Председател на Районен съд- Перник за извършването на годишна инвентаризация на съдебните дела, считано от 10.01.2017г. до 31.01.2017г. включително се определя работно време за работа с граждани на гражданско деловодство /стая №116, №117 и №110/, наказателно деловодство /стая №112 и стая №113/ и деловодството на съдебно- изпълнителната служба /стая №401, ет.4/ на Районен съд – Перник, както следва:

от 09.00 часа - до 13.00 часа

и

от 16.00 часа – до 17.00 часа
гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР