Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Освобождаване от Д.Такси
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 Тарифи  
 Тарифи

Тарифа N1

към Закона за държавните такси
за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби
и Министерство на правосъдието
Тарифа

за държавните такси, които се събират от съдилищата
по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)Освобождаване от държавни таксигр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР