Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 Ден на отворени врати  
 Ден на отворени врати


На 28.11.2019 г. съдебната палата град Перник за поредна година отвори своите врати за граждани, журналисти и ученици, които имат интерес и желаят да се информират за дейността и функциите на съдебните институции в Република България. Подготовката на мероприятието е осъществена съвместно от Окръжен, Административен и Районен съд – Перник, Окръжна и Районна прокуратура – Перник и съд - Перник, а информация за предстоящото събитие е публикувана на интернет сайтовете на участващите институции, както и на фейсбук страницата на Окръжен съд – Перник. Освен това бяха изпратени и писма до местните медии с покана за присъствие и участие.

За пореден път при провеждането на инициативата „Ден на отворени врати“ мероприятията, включени в програмата бяха обвързани с конкретна тема, а именно престъпността като съвременен проблем.

Началото беше поставено в 10.15 ч. с обиколка на съдебната палата, представяща на желаещите граждани и ученици да се запознаят с работата на отделните институции,  беше им разяснена ролята на всяка една от тях.

В 11.00 ч. в зала № 2 на съдебната палата се проведе тържествената церемония по връчването на наградите на победителите в конкурса за ученическо есе на тема „Наркотиците през твоите очи“. Обявата за конкурса беше предварително публикувана на интернет страниците на съдебните институции и на фейсбук страницата на Окръжен съд – Перник, а на директорите на средните училища в региона бяха изпратени писма с покана за участие. В конкурса участваха тридесет и един броя есета на ученици от 8-и до 12-и клас от град Перник. Всички бяха прегледани и оценени от комисия в състав г-жа Слава Георгиева – зам. председател на Административен съд – Перник,  г-н Виктор Стефанов – съдебен помощник в Окръжна прокуратура – Перник и г-жа Цветислава Цветанова – служител „Връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Перник, а класираните на първите три места бяха предварително обявени на 26.11.2019 г. на интернет страниците на съдебните институции и на фейсбук страницата на Окръжен съд – Перник. На официалната церемония присъстваха административните ръководители на Окръжен, Административен и Районен съд – Перник, Окръжна и районна прокуратура – Перник, ученици, преподаватели, гости и журналисти. Наградите бяха връчени лично от г-н Калин Баталски – председател на Окръжен съд – Перник. С първо място беше отличено есето на Алисия Ивайлова Лазарова от 10 „а“ клас, Професионална гимназия по икономика град Перник, която получи електронен четец, книга и грамота. На Надежда Йовева от VIII „а“ клас, VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Перник беше присъдена втора награда – външна батерия, книга и грамота. На трето място беше класирано есето на Каролина Владимирова Стоянова, X ,,г“ клас, Професионална гимназия по икономика град Перник с предметни награди – флаш памет, книга и грамота. Всички участници в конкурса получиха грамоти за участие, част от които бяха връчени лично или чрез присъстващите преподаватели, а останалите бяха изпратени чрез официално писмо до директорите на съответните училища. Наградените на първите три места есета бяха публикувани на интернет страниците на съдебните институции и на фейсбук страницата на Окръжен съд – Перник. Резултатите от конкурса бяха отразени в местните електронни медии.

Програмата продължи с предвидената от 11.15 ч. лекция от служителя на ОЗ „Охрана – Перник“ г-н Юлиан Боянов за методите на работа, който сподели интересни случки от своя опит. На аудиторията беше разяснена същността на работата на съдебната охрана, както и ролята им в съдебната власт.

„Ролята на вещото лице в наказателния процес“ бе следващата лекция, която  служителят от „НТЛ – ЕКД“ към ОД на МВР – Перник г-н Емил Колев изнесе.Той разясни ролята на вещото лице, видовете експертизи, необходимите изисквания дадено лице да стане вещо лице, както и методите за събиране на сравнителни образци в зависимост от вида на експертизата.

След лекцията, както всяка година, по станала вече традиция, в зала №2 на съдебната палата – Перник, единадесетокласници от ГПЧЕ „Симеон Радев” град Перник, представиха симулация на съдебен процес по обвинение за грабеж – по чл. 199, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 198, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 63 от НК. Подготовката на младежите беше ръководена от съдия Антон Игнатов от Окръжен съд – Перник и Бисер Михайлов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник, които дадоха ценни напътствия за поведението им в съдебната зала в процесуалните им роли на съдия, съдебни заседатели, прокурор, адвокат, подсъдими, свидетели и вещи лица. След симулацията административните ръководители благодариха за чудесното представяне на учениците и техните преподаватели, като на всички участници в симулацията бяха връчени грамоти.

През целия ден на желаещите и проявяващи интерес граждани беше дадена възможност за посещение и запознаване на място с работата на служби „Бюро съдимост“ и „Архив“ в Районен съд – Перник, служба „Деловодство“ в Окръжен съд – Перник, служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ в Районен съд – Перник и Окръжен съд – Перник, служба „Деловодство“ в Районна прокуратура – Перник и Окръжна прокуратура – Перник, служба „Регистратура“ и „Съдебни секретари“ в Районен съд – Перник, служба „Регистратура“ и „Съдебни  секретари“ в Административен съд – Перник, както и запознаване с правилата за достъп до Съдебната палата и дейността на звено „Съдебна охрана“.

Мероприятието „Ден на отворените врати” в съдебната палата в град Перник завърши в 13.30 ч. със среща на административните ръководители на Окръжен, Административен и Районен съд – Перник, Районна и Окръжна прокуратура – Перник с журналисти.

През целия ден във фоайето на съдебната палата продължи да се излъчва филм за съдебната система.

Прессъобщение и снимков материал от мероприятията по програмата за Деня на отворените врати са публикувани на интернет сайтовете на институциите и Фейсбук страницата на Окръжен съд – Перник.

Въз основа на анализа за крайния резултат от инициативата „Ден на отворени врати” за 2019 година, проведена съвместно от Окръжен съд, Административен и Районен съд – Перник, Районна и Окръжна прокуратура – Перник може да се направи изводът, че основната цел, а именно – повишаването на правната култура на обществото и познанията за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт, е постигната. Доказателство за това е не само броят на присъстващите ученици, които открито споделят ентусиазма си и желанието си да участват на предстоящи подобни събития, но и многото гости, журналисти, както и ангажираните с подготовката магистрати и съдебни служители.гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР