Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен статистически доклад
Декларации по ЗПУКИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Проекти и партньори
 Ден на отворени врати  
 Ден на отворени вратиПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 17.11.2017г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ 27.10.2017г.

 


КЛАСИРАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ЕСЕ

Първа награда

Втора награда

Трета награда


 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЕСЕ 2017г.ПРОГРАМА - 2017г.
гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР