Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 Прессъобщения  
 Прессъобщения

Във връзка със превърналата се в традиция ежегодна инициатива „Ден на отворените врати“ в Съдебна палата град Перник, която през настоящата година ще се проведе на 28.11.2019 г., се обявява

Конкурс за есе на тема “Наркотиците през твоите очи“ за ученици от 8-ми до 12-ти клас на средните училища в област Перник.

Текстовете ще се приемат до 24:00 ч. на 21.11.2019 г. на e-mail адрес: pernik-os@justice.bg.

Есетата ще бъдат оценени от комисия, съставена от преподавател по литература и магистрати от органите на съдебната власт в град Перник.

Участниците трябва да посочат трите си имена, класа и училището, в което учат, както и телефон (на ученика, респ. учител или родител) за връзка с тях.

Победителите ще бъдат обявени и наградени в 11:00 ч. на 28.11.2019 г. в Зала № 2 от административните ръководители на Окръжен съд – Перник, Районен съд – Перник, Окръжна  прокуратура – Перник, Районна прокуратура – Перник и Административен съд – Перник. Предвидени са предметни награди за класираните на първите три места участници. Няма ограничение за участие на ученици, които са деца на работещи в съдебната система.

Допълнителна информация може да получите на служебни телефони: (076) 647 051 – г-жа Цветислава Цветанова и (076) 647 042 – г-жа Надя Георгиева.гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР